Verkossa

Alla työnäytteitäni verkosta.

2020

Uraloikkarin käsikirja

Eskelinen, T. (toim.) 2020.
Monimediaisen verkkosivujulkaisun päätoimittaja sekä sivuston suunnittelu ja toteutus.

Maksimoi verkon mahdollisuudet – julkaise monimediaisena

Eskelinen, T. & Wallin R. 2020. Julkaisussa: Silmälä P. (toim.), (2020). DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2020
2020

Julkaisuja voi tehdä verkkosivuina

Eskelinen, T. & Wallin R. 2020 Julkaisussa: Silmälä P. (toim.), (2020). DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tuote- ja palveluvirittämö

Mikro- ja PK-yrityksiä tukevan kehittämisprojektin verkkosivujen suunnittelu ja toteutus.

2019
2018

Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena

Esiselvitysraportti digitaalisten palvelujen kehittämisprojektiin.

Kohti digitaalista opettajuutta

Ammattillisen opettajan koulutukseen liittyvä oppimisportfolio. Sivustoa on käytetty HAMK ammatillisen opettajan koulutuksessa hyödyksi.

2018-2019

Olen ollut työni puolesta verkossa vuodesta 2005 lähtien. Silloin siirryin metsäntutkimuksesta opetuksen ja oppimisen digitaalisten palvelujen pariin, vetämällä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen sähköisen opinto-oppaan käyttöönottoprojektia.

Tällä hetkellä toimin verkossa monimediaisen verkkosivujulkaisun, Uraloikkarin käsikirja, päätoimittajana ja asiantuntijana. Viime vuonna tein ja ylläpidin muun muassa yrityksiä tukevan koulutusprojektin, Tuote- ja palveluvirittämö,  verkkosivuja ja toimin muutenkin koulutuksen kehittämisprojektien digitaalisena viestijänä ja markkinoijana.

Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena

Ammatillisen opettajan opintoihini liittyen minulle aukesi mahdollisuus osallistua Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian opetuksessa käytettävien digitaalisten palvelujen kehittämistyöhön, tekemällä esiselvityksen, jonka raportiin voit tutustua Digitaalinen oppimaisema -sivulta löytyvän linkin kautta.

Digitaalisten palvelujen laaja-alainen käyttö ja niiden esiin tuominen opetuskäytössä tukee opiskelun lisäksi opiskelijoiden toimimista yhteiskunnassa ja työelämässä, joissa digitaalinen kenttä on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä. Avoimien oppimisresurssien kehittäminen ja suosiminen on yksi tämän kehityksen ilmentymiä. Myös koulutuskentän käynnissä olevat laajat uudistukset, sekä lukio-opetuksen uudistaminen teemaopintoineen (esim. ilmiöpohjainen oppiminen), että ammatillisen koulutuksen laaja-alainen pedagoginen reformi, lisäävät osaltaan tarvetta uusien ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoon.

Tällä hetkellä monella suomalaisella koulutuksen tarjoajalla on käynnissä vastaavanlaisten digitaalisten palvelujen tukemiseen liittyvän mallin kehittäminen. Kuitenkin, hallinnollisella ja kehittämisen tasolla yhteistyö organisaatioiden välillä vaikuttaa olevan vähäistä. Uudistusten läpivientiä voisi osaltaan helpottaa koulutuksen järjestäjien yhteistyö ja avoimuus esim. pedagogisesti hyödynnettävien digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Avoimien oppimisresurssien periaatteen mukaisesti, olen käyttänyt työssä lähteinä avoimesti saatavia materiaaleja.

 

Opetuksen digitaaliset osaamismerkit

Some-ExperttiOsana ammatillisen opettajan koulutusta tein näytöt 25 opetuksen digitaalisesta osaamismerkistä.

Osaamisnäytteitä voi tarkastalle opintoblogistani.

Osaamismerkit1

Osaamismerkit1Osaamismerkit2Osaamismerkit3