Ohjaamassa

Olen opettanut sekä lapsia, että aikuisia. Aikuisten opetus on keskittynyt työpaikkakoulutuksiin, pääasiassa digitaalisten palvelujen käyttöön liittyen. Nämä koulutukset ovat usein liittyneet uusien opetuksen ja sen tuen palvelujen käyttöönottoon. Pedagogisena menetelmänä näissä on useimmiten case-oppiminen, jossa aitojen tai aidonkaltaisten tilanteiden kautta on harjoiteltu työhön tai opiskeluun liittyviä tilanteita. Koulutuksiin ovat osallistuneet niin yliopiston opettajat kuin hallintohenkilökunta. Myös opiskelijoille olen pitänyt mm. HOPS-koulutusta.

Alla olevan kahden case-esimerkin kautta kuvaan kahta hyvin erilaista opetustapahtumaa, joissa olen ollut opettamassa.

Ensimmäisen kerran astuin peruskoulun luokkaan opettajan roolissa vuonna 1997, kun alakoulu oli vielä nimeltään ala-aste ja yläkoulu yläaste. Tein opintojeni ohella luokan- ja aineenopettajan (biologia ja maantiede) sijaisuuksia useana vuonna Helsinkiläisissä peruskouluissa, mm. Lauttasaaressa, Suomenlinnassa, Pukinmäessä ja Ala-Malmilla. Ala-Malmilla tutustuimme kahdeksasluokkalaisten kanssa lähiympäristöön ilmiöpohjaisella oppimisella. Ilmiöpohjainen oppimista on siis käytetty jo ennen 2010-lukua Suomessakin.

Yksi noista kouluista on sittemmin yhdistetty osaksi toista koulua ja moni muukin asia on vuosituhannen vaihteesta muuttunut peruskoulussakin ja näihin muutoksiin pääsin tutustumaan juuri, kun uusin OPS otettiin käyttöön. Tästä voi lukea alla olevasta tekstistä.

Case: Etäohjausprosessi haltuun -koulutus

Omniassa pidin keväällä 2018 opettajille koulutuksen, kuinka suunnitella ja kuvata verkko-opetusprosessi, niin että se tukisi kurssien suunnittelua ja toteutusta.

Opetussuunnitelma_valmis (2)
Opetusprosessikuva Etäohjaus haltuun -kurssista. Tekijä: Terhi Eskelinen, CC-BY-SA.

Kurssille osallistui sekä Espoon työväenopiston, että ammatillisen koulutuksen opettajia ja huomasimme prosesseja työstäessä, että erityisesti ennen opetusta vapaan sivistystyön ja ammatillisen opetuksen prosesseissa on paljon eroja.

Yhdistin koulutuksessa yhteisölliseen verkko-opetukseen lähiopetusta kolmella intensiivisellä työpajalla. Koulutuksen tarkempi esittely löytyy Etäohjausprosessi haltuun -dokumentista.

Kurssipalautteesta poimittu:

Mikä oli parasta tällä kurssilla? Mikä kurssilla auttoi sinua oppimaan, tai toimi hyvin?

”Padlet ja oheismateriaalit, sitkeä opettaja, jolla oli visio padlettiprosessista.”

Koulutuksen johdantovideo Spark Adobe -sovellus.

 

Case: Nuorten parissa inklusiivisesti ja vähän ekslusiivisestikin

Opetin ja avustin opetusta lukuvuoden 2015-16 perusopetuksessa, työskennellen 13-17 -vuotiaiden nuorten parissa. Työskentelin pääasiassa vaativaa erityistukea tarvitsevien lasten-ja nuorten ryhmissä. Pääsin tutustumaan lukuvuoden ajan myös laajaan kirjoon digitaalisia menetelmiä osana erityisopetusta. Zora-robottiinkin pääsin tutustumaan.

erityisopetus
Tekijä: Terhi Eskelinen, CC_BY

Teoriassa käyty keskustelu opetuksen inklusiivisuudesta erityisopetuksessa oli arjessa aika kaukaista sanahelinää. Päivät menivät pedagogiikan ja kasvatuksen lisäksi myös ns. vanhempana ja luotettavana aikuisen mallina olemisessa. Oppimisen lisäksi arkisten elämän haasteiden ratkominen ja nuoren turvallisuuden tunteen ylläpito olivat osa opetushenkilökunnan päivittäistä työtä.

”Kiitos Terhi kuin olet autannut minua näinä päivinä mitä olaan elety koulupäiviä siloin kuin olit koululla.”                                            – Oppilas läksiäiskortissaan

Juuri käyttöönotto vaiheessa oleva uusin OPS 2016 näkyi erityisopetuksen arjessa lähinnä siinä, että vakituiset opettajat ja rehtorit tekivät lukuvuoden aikana paljon siihen liittyvä suunnittelua ja kouluttautumista, ja meille sijaisille riitti sitten sitä opetustyötä nuorten kanssa enemmän.

Opettamisen lisäksi tutustuin mm. lastensuojelun, ja myös työsuojelun arkeen koulun näkökulmasta. Vastaava kokemus olisi avartava meille monelle, omassa turvatussa maailmassamme elävälle.