Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena

Etäohjausprosessi (5)
Kuvan tekijä: Terhi Eskelinen, CC-BY

Digitaalisten palvelujen käyttö ja niiden esiin tuominen ammatillisessa opetuksessa tukee opiskelun lisäksi opiskelijoiden toimimista muualla yhteiskunnassa ja työelämässä, joissa digitaalinen kenttä on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä.

Tänä keväänä pääsin mukaan Espoon seudunkoulutuskuntayhtymä Omnian opetuksessa käytettävien digitaalisten palvelujen kehittämistyöhön. Koko artikkelini kehittämisen taustoista ja opetuksen tarpeista voi lukea täältä. Avoimien oppimisresurssien periaatteen mukaisesti, olen käyttänyt työssä lähteinä avoimesti saatavia materiaaleja. Omnia mallin kehittymistä voi seurata täältä.

Työssäni selvitän olemassa olevien artikkeleiden ja tutkimusten sekä Omniassa esiin tuotujen tarpeiden pohjalta, millä tavoin oppilaitos voi helpottaa opetuksessa ja oppimisessa käytettävien digitaalisten palvelujen hallintaa, tuomalla käytössä olevat palvelut selkeästi esiin. Koska näitä pedagogisesti hyödynnettäviä palveluja löytyy valtavat määrät, on kunkin koulutuksenjärjestäjän valittava niistä heidän opetukseensa parhaiten soveltuvat palvelut. Myös ylläpito, tukipalvelut ja tietoturvallisuus vaikuttavat valittuihin palveluihin. Opetuksessa käytettävien digitaalisten palvelujen esitystavassa on erilaisia lähtökohtia. Moni koulutuksentarjoaja on  koonnut palveluista visuaalisen esityksen tai luetteloita, joissa esitetään organisaatiossa pedagogisessa käytössä olevat digitaaliset palvelut.

Tällä hetkellä monella suomalaisella koulutuksen tarjoajalla on käynnissä vastaavanlaisten mallien kehittäminen. Koulutuksen järjestäjät voisivat saada synergiaetua yhteisestä kehittämisestä tässäkin asiassa. Hallinnollisella ja kehittämisen tasolla yhteistyö organisaatioiden välillä vaikuttaa olevan vähäistä. Opettajien on huomattu kuitenkin olevan halukkaita avoimeen, oppilaitosrajoja ylittävään yhteistyöhön digitaalisen opetuksen kehittämisessä (Lehtinen, J. 2015). Myös koulutuskentän käynnissä olevat laajat uudistukset, sekä lukio-opetuksen uudistaminen teemaopintoineen, että ammatillisen koulutuksen laaja-alainen pedagoginen reformi, lisäävät osaltaan tarvetta uusien ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoon (OKM, 2018,  OKM, 2018 ja Tornberg, A. & Töytäri, A. 2017). Näiden uudistusten läpivientiä voisi osaltaan helpottaa koulutuksen järjestäjien yhteistyö ja avoimuus esim. pedagogisesti hyödynnettävien digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

2 Kommentit tuotteelle “Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena

  1. Suomalaisten lisäksi synergiahyötyä voisi tulla laajemmaltikin. Esittelin Omnian digioppimaisemaa eurooppalaiselle verkostolle eilen. Siitähän tietysti toivottiin saman tien englanninkielistä versiota. Tosin jo yhden kieliversion luominen ja ylläpitäminen kaikkine alasivuineen on sen verran aikaaviepää, ettei kv. versiota synny ilman erillistä hankeresurssia tai jonkun innokkaan talkoopohjaista harrastuneisuutta.

    • Hienoa! Toisaalta ei tullut yllätyksenä, koska niin oivaltava malli siitä on syntynyt, ja vastaavaahan emme löytäneet kartoituksessamme. Hankeresurssia siis hakemaan jollain porukalla?

Vastaa